Precedensowym w skali kraju wyrokiem zakończyła się pięcioletnia batalia, którą toczyły ze sobą w sądach Starosta Powiatu Bialskiego w woj. lubelskim i koło łowieckie Diana ze Stężycy – donosi Dziennik Wschodni. Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił pozew myśliwych, według których starosta bezzasadnie zerwał z ich kołem umowę dzierżawy obwodu łowieckiego.

Zerwana umowa z kołem łowieckim

Spór rozpoczął się w 2017r., gdy starosta bialski Mariusz Filipiuk (PSL) po skargach płynących od samorządowców z gminy Międzyrzec Podlaski oraz Lubelskiej Izby Rolniczej zerwał z kołem Diana umowę na dzierżawę obwodu nr 19. Rolnicy ze wspomnianej gminy skarżyli się, iż myśliwi z KŁ Diana nie wywiązują się z ustawowego terminu szacowania szkód, nie wypłacają adekwatnych do szkód odszkodowań, a także mimo szalejącej epidemii ASF nie realizują należycie odstrzału dzików. A ponieważ dzierżawą tego samego obwodu zainteresowane było lokalne koło łowieckie Ogar, to z nim starosta podpisał umowę na dzierżawę obwodu.

Polski Związek Łowiecki zaskarżył decyzję

Decyzję tę zaskarżyło do sądu zarówno KŁ Diana, jak i Polski Związek Łowiecki, czego skutkiem były dwie sprawy sądowe. Sąd Okręgowy w Lublinie już w 2019r. oddalił powództwo Zarządu Głównego PZŁ , który domagał się unieważnienia umowy dzierżawy na obwód nr 19 w gminie Międzyrzec Podlaski, którą powiat zawarł z kołem Ogar. W tym samym jednak 2019 roku Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej orzekł na korzyść koła Diana, że zerwanie umowy dzierżawy obwodu było nieuzasadnione. Po apelacji wniesionej przez starostę, Sąd Okręgowy ostatecznie oddalił jednak powództwo WKŁ Diana i obciążył również myśliwych kosztami procesowymi.

Samorządy mogą rozliczać koła łowieckie

Jak zauważa na łamach "Dziennika Wschodniego" starosta Mariusz Filipiuk, to precedensowy i historyczny wyrok w skali całego kraju. Sąd jasno bowiem orzekł, że samorządy mają prawo do rozliczania i oceniania kół łowieckich, działających na ich terenie. Starosta przyznaje również, że efektem wyroku są telefony od samorządowców z całego kraju.