Tegoroczne stawki są wyższe niż ubiegłoroczne i mają wynosić (w nawiasie dla porównania stawki ubiegłoroczne):

- 92,45 zł (69,40 zł) - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;

- 147,90 zł (111 zł) - w przypadku roślin strączkowych;

- 462,25 zł (347 zł) - w przypadku ziemniaków.

Stawki są określone po podliczeniu zgłoszonej we wnioskach powierzchni.

W ustawie budżetowej na 2017 r. oraz ze środków pochodzących z rezerw celowych  na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczono kwotę 106 755 tys. zł – podało ministerstwo.

To nieco więcej niż przeznaczano na ten cel w latach poprzednich, kiedy kwota dopłat wynosiła ok. 100 mln zł.

Nie podano, jakie i ile wniosków złożono, projekt rozporządzenia nie został jeszcze opublikowany.

Rada Ministrów miała określić w tym roku stawki dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany do dnia 31 października.

Więcej: W tym roku dopłaty do materiału siewnego będą miesiąc później

Zrobiono to jednak wcześniej.

MRiRW tłumaczy:

„W związku z koniecznością przyspieszenia wypłaty środków na odtworzenie produkcji roślinnej rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk projekt rozporządzenia będzie procedowany w trybie pilnym  do dnia 6 października br.”

Na wydanie decyzji jest 60 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, płatności zwykle przesyłano do końca roku.