Szymańska otworzyła trzecią konferencję z cyklu "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich", odbywającą się pod Szczecinem.

- Programów jest ponad 100, a sumując środki finansowe, które one kumulują, to jest ponad 24 mld zł - powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Szymańska zwracając się do samorządowców podkreśliła, że to oni najlepiej znają swój teren i potrzeby swoich mieszkańców. - A w większości przypadków te środki może pozyskać beneficjent pośredni, którym jest samorząd, a tak naprawdę trafiają one do mieszkańców obszarów wiejskich - mówiła.

Wyraziła nadzieję, że każdy z uczestników konferencji dowie się o możliwościach pozyskania pieniędzy, które będzie można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców wsi.