- Jesteśmy w przygotowaniu zmian w ekoschematach. Jest pewna propozycja, którą niedługo ogłosimy, szczególnie dla gospodarstw do pięciu hektarów. Chcemy, żeby te gospodarstwa na tych ekoschematach, (...) w tej w nowej perspektywie nie stracili środków - powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister przypomniał, że gospodarstw o powierzchni do pięciu hektarów jest w Polsce około 52 proc.

Będzie Locha plus

Telus poinformował też, że kolejnym rozwiązaniem, które jest przygotowywane w resorcie rolnictwa, jest program Locha+, który ma zostać przedstawiony w najbliższych dniach.

Od 2023 r. obowiązują nowe przepisy unijne, które wprowadziły zmiany w rodzajach dostępnego wsparcia oraz w zasadach przyznawania wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Dużym, nowym prośrodowiskowym elementem płatności bezpośrednich to ekoschematy, które są obowiązkowe dla państwa członkowskiego, ale dobrowolne dla rolnika. Budżet przeznaczony na ekoschematy stanowi minimum 25 proc. kwoty płatności bezpośrednich rocznie (średnio w latach 2023-2026 ok. 884 mln euro rocznie).

W Polsce ekoschematy zostały tak zaprojektowane, żeby promować praktyki, które przekładają się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie, poprawę jakości plonów.