Biznesplan nie jest tylko swoistym CV czy wizytówką gospodarstwa rolnego. Od tego jak go przygotujemy może zależeć decyzja na pozyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w postaci kredytu lub zastrzyku finansowego na modernizację lub restrukturyzację gospodarstwa rolnego.

- Obecnie w Polsce można znaleźć liczne konkursy organizowane przed odpowiednie Instytucje z rynku (np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), które wspierają polskie gospodarstwa rolne a niejednokrotnie warunkiem otrzymania środków finansowych jest pozytywna ocena zamierzeń inwestycyjnych a to gwarantuje dobrze opracowany biznesplan - podkreśla Anna Ratajczyk właściciel firmy biznesplan-24.pl.

Wybierz najlepsze finansowanie dla swojego gospodarstwa!

W tej wersji biznesplanu czytający (np. pracownik oceniający z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) skupi się bardziej na aspektach finansowych, a mniej na aspektach operacyjnych.

- Czyli większy nacisk kładziony zostaje na te elementy związane z inwestycją, które są gwarancją powodzenie wdrożenia na rynek efektu projektu oraz dają oceniającemu przekonanie o gruntownym przygotowaniu do realizacji projektu. Wszystkie podejmowane działania, dokonywane zakupy muszą zapewnić nieprzerwaną ciągłość funkcjonowania gospodarstwa rolnego oraz nie wpłynąć negatywnie na płynność finansową, ocenie poddawana jest zyskowność z przeprowadzonej inwestycji - dodaje Anna Ratajczyk z bizneplan-24.pl.

Co powinien zawierać biznesplan jeżeli ubiegasz się o dodatkowe środki?

Jak podkreśla ekspertka biznesplan-24.pl, każdy biznesplan powinien zostać opracowany według pewnych przyjętych schematów i w mojej ocenie zawierać minimum:

  • opis Inicjatora projektu oraz szczegółowy opis działalności;
  • opis inwestycji, w tym planowane do ponoszenia koszty wraz z ich opisem;
  • planowane do osiągniecia cele inwestycyjne;
  • opis rynku na którym planowane są do podjęcia działania;
  • zestawienie kosztów i przychodów;
  • zestawienie możliwych do wystąpienia ryzyk do planowanego przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz przygotowanie planu zminimalizowania wystąpienia każdego ryzyka;
  • przygotowanie scenariuszy postępowania w przypadku wystąpienia ryzyk w projekcie.

Biznesplan bez względu na przeznaczenie jest więc rodzajem mapy, która pokazuje jakie kroki należy wykonać w celu zwiększenia szansy na sukces i zrealizowania założonego planu.  

- Sukces realizacji projektu zależy od wielu czynników a opracowując biznesplan poddajemy analizie wszystkie istotne czynniki mogące mieć wpływ na realizację naszego projektu. Ich dogłębna znajomość jest podstawą przy podejmowaniu przez rolnika decyzji dotyczącej przeprowadzenia projektu. Dlatego też każdy rolnik chcący wdrożyć plany inwestycyjne powinien opracować kilka scenariuszy możliwych do podjęcia działań - podsumowuje Anna Ratajczak, właściciela biznesplan-24.pl.