Solidarność ARiMR 9 października przeprowadziła pod Ministerstwem Rolnictwa pikietę. Kilka tysięcy osób z całej Polski domagało się podwyżek wynagrodzeń. Obecnie związek zadecydował o wszczęciu sporu zbiorowego i prowadzeniu strajku włoskiego – polega na dokładnym sprawdzaniu każdego złożonego wniosku. Pracownicy twierdzą też, że system informatyczny agencji nie funkcjonuje prawidłowo, co opóźnia pracę.

Niedawno pytaliśmy w ARiMR: „Czy jest prawdą, że nie działa prawidłowo system informatyczny w ARiMR i zagraża to terminowemu przygotowaniu wypłaty należności dla rolników?” ARiMR odpowiedziała cokolwiek wymijająco: „Wszystkie należności wypłacane są rolnikom zgodnie z obowiązującym prawem.”

Jak wynika z pisma skierowanego do prezesa (całość pisma w załączeniu), pracownicy biur powiatowych mają jednak wiele konkretnych uwag do funkcjonowania tego systemu i podnoszą, że jego błędy utrudniają pracę.

Pracownicy agencji są rozżaleni i wskazują, że terminowa wypłata należności dla rolników przebiega ich kosztem, gdyż są zmuszeni do „nadrabiania” niedociągnięć przez swoją wydłużoną pracę – muszą pracować w nadgodzinach, aby zrealizować należne rolnikom wypłaty.