GUS poinformował właśnie, że średnia cena skupu żyta za okres 11
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.

Słowem - taki przelicznik zostanie użyty do ustalenia wysokości podatku rolnego za rok podatkowy 2021 na obszarze gminy.

Za 1 ha przeliczeniowy gruntów, będących częścią gospodarstwa rolnego, zapłacić będzie trzeba podatek stanowiący równowartość 2,5 dt żyta, a więc rolnik za każdy hektar gruntów będzie musiał uiścić daninę w kwocie 146,37 zł.

Dla porównania - stawkę przeliczeniową żyta za rok 2020 określono na poziomie 58,48 zł/dt, a za 2019 - 54,36 zł/dt.