Prezes DIR Ryszard Borys argumentuje w piśmie do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, iż "niezbędne jest podjęcie działań w celu podniesienia progu podatkowego, adekwatnie do rosnących cen".

Dolnośląski samorząd rolniczy zauważa, że na mocy obwieszczenia Ministra Rolnictwa z kwietnia br., roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z działalności pozarolniczej została podniesiona z 3604 zł w roku ubiegłym do 3723zł. W opinii zaś rolników "przy aktualnej sytuacji geopolitycznej, wzroście cen paliw o 40%, oraz rosnącej inflacji, podniesienie progu o 119 zł to za mało".

Wielu rolników w związku z trudnościami z zakupem nawozów i ich horrendalną ich ceną, a także trudną sytuacją na rynku zbóż, szuka obecnie alternatywnych źródeł przychodu, by przetrwać ciężkie czasy. Obecny próg podatkowy zniechęca jednak do aktywności, bo jest - według rolników - oderwany od realiów.