Dziś polscy rolnicy wykupują głównie polisy chroniące budynki w gospodarstwach i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, bo są to ubezpieczenia obowiązkowe. Na ubezpieczenie maszyn i sprzętu decyduje się około 40 proc. gospodarzy, zaś uprawy ubezpiecza średnio co dziesiąty rolnik. Polisę chroniącą inwentarz żywy posiada tylko 5-8 proc. rolników. Ten stan rzeczy ma się zmienić na lepsze, za sprawą marki Agro Ubezpieczenia – przekonywali na konferencji prasowej w Babicach Starych pod Warszawą przedstawiciele resortów i spółek Skarbu Państwa odpowiedzialnych za opracowanie, promowanie i dystrybucję polis wśród polskich rolników.

Jakimi atutami dysponuje państwo, by przekonać rolników do oferowanych polis? Przede wszystkim, Agro Ubezpieczenia mają być najdostępniejszą formą rolniczych ubezpieczeń, dzięki największej w kraju sieci dystrybucji, jaką dysponuje Poczta Polska. Dziś to 7,3 tys. placówek pocztowych w kraju, z których 4,7 tys. zapewnia produkty bankowe i ubezpieczeniowe. Do tego olbrzymia sieć promocji i marketingu, za pośrednictwem 23 tys. listonoszy. Kolejnymi kanałami promocji i dystrybucji polis ma być 280 placówek terenowych KRUS oraz 500 agentów Pocztowej Agencji Usług Finansowych. Zarówno Poczta Polska, jak KRUS, to instytucje wszystkim znane i cieszące się dużym zaufaniem w społeczeństwie i środowisku rolników. Jak zauważył Zbigniew Pusz, prezes Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, na miejsce prezentacji nowej marki nieprzypadkowo wybrano małą pocztę w niewielkich Babicach Starych. Chodziło o ty, by udowodnić, że nawet w tak niewielkich miejscowościach, Agro Ubezpieczenia są już dostępne dla rolników. Dziś oferowane są w ponad 1500 placówek, ale ta sieć wciąż się rośnie.

- Misją Poczty Polskiej jest służba Polsce i Polakom. Ubezpieczenia dla rolników to kolejna usługa operatora, która odpowiada na codzienne potrzeby obywateli. Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach, w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Współpraca Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i FSUSR wpisuje się w strategię rządu mającą na celu wyrównanie szans mieszkańców mniejszych i większych ośrodków - podkreślił obecny na konferencji minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
- Ubezpieczenia dla rolników będą dostępne w różnych kanałach dystrybucji, jako produkty proste i o atrakcyjnej cenie. Nasza działalność cieszy się bardzo wysokim zaufaniem klientów, to dla nas ważne, że możemy służyć Polakom także tam, gdzie swoich placówek nie mają największe instytucje finansowe - dodał prezes Poczty Polskiej, Przemysław Sypniewski.

Kolejny atut to fakt, iż Agro Ubezpieczenia, zostały stworzone w oparciu o Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jako jedno z narzędzi przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu terenów peryferyjnych. Polisy są gwarantowane przez Skarb Państwa. Gospodarzy mają do ubezpieczania się przekonać także państwowe dopłaty sięgające 65% składki, oraz specjalne dedykowane do ich potrzeb pakiety ubezpieczeń.

Obok obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwie i OC, dostępne są dotowane ubezpieczenia upraw i żywego inwentarza, a także agrocasco dla maszyn rolniczych. Oferowany zakres ubezpieczenia upraw obejmuje ryzyka obowiązkowe od powodzi, gradu, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, a także ryzyka dobrowolne od deszczu nawalnego, huraganu, obsunięcia się ziemi, lawiny, uderzenia pioruna. Przedmiotem Agro Ubezpieczeń w zakresie upraw są plony zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych, owoców, roślin strączkowych oraz nasadzenia drzew, krzewów owocowych i truskawek, a także zwierzęta gospodarskie.

- Nasza oferta jest prosta w swojej konstrukcji, przygotowaliśmy kilka pakietów ryzyk związanych z porami roku. Budowa rentownego portfela ubezpieczeń opartego na polisach obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeniach produkcji rolnej oraz polisach dobrowolnych, pozwala zdywersyfikować ryzyko i zabezpieczyć rolnika przed zdarzeniami o charakterze katastroficznym – uważa Zbigniew Pusz.

Rząd ma bardzo ambitne plany w związku z Agro Ubezpieczeniami. Ma nadzieję, że upowszechnienie dostępności polis dla rolników doprowadzi do ubezpieczenia 70-80 proc. powierzchni upraw. W ciągu najbliższych 3 lat, dopłaty rządowe do ochrony upraw i hodowli mogą wynieść nawet 1,8 mld zł. Do końca bieżącego roku do wykorzystania na ten cel jest pula 300-500 mln zł.