Za pomocą rozpoczętej właśnie kampanii informacyjnej „Prawa na wszystkie pory roku” Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) chce zwrócić uwagę na potrzebę promowania sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych w krajach UE. Jak poinformował w zeszłym tygodniu ten urząd, projekt jest realizowany wspólnie z Komisją Europejską, Europejskim Portalem Mobilności Zawodowej (EURES) i partnerami społecznymi.

850 000 pracowników sezonowych

Kampania potrwa od czerwca do października br. Europejski Urząd ds. Pracy szacuje, że każdego roku do 850 000 obywateli UE wykonuje pracę sezonową poza swoim krajem ojczystym. W tym kontekście ELA podkreślił, że mobilni pracownicy sezonowi w innym państwie UE mają takie samo prawo do sprawiedliwych warunków pracy i takich samych praw pracowniczych i socjalnych jak pracownicy lokalni.

Jednak ze względu na tymczasowy charakter ich pracy są bardziej podatni na niepewne warunki pracy i życia, a także na oszustwa i nadużycia ze strony pracodawców. Ponadto pandemia korony pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko zdrowotne.

Pandemia koronawirusa zwiększyła istniejące ryzyko dla tych pracowników, zwłaszcza w rolnictwie, w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa, niepewnych warunków pracy i życia, a także oszustw i nadużyć. Jednocześnie pracodawcy stanęli w obliczu nagłego niedoboru siły roboczej z powodu środków zdrowotnych, takich jak ograniczenia w podróży.

Celem kampanii komunikacyjnej jest zatem uwrażliwienie mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców na istniejące prawa, obowiązki i usługi doradcze. Według ELA, obejmuje to również plan działania dla pracowników sezonowych, o którym informacje mają być przekazywane w formie warsztatów z administracją krajową i partnerami społecznymi. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ds. Żywności, Rolnictwa i Turystyki (EFFAT) oraz grupa pracodawców (GEOPA) Komitetu Stowarzyszeń Rolników UE (COPA) wyraziły wspólne poparcie dla tej inicjatywy.