W 2015 r. w UE dostawy mleka wzrosły o ponad 3,5 mln ton, a możliwości eksportu poza UE nie uległy zwiększeniu.

Porozumienia mogą dotyczyć rolników oraz uznanych organizacji producenckich, ich stowarzyszeń, organizacji międzybranżowych i spółdzielni mleczarskich przy planowaniu produkcji mleka w okresie 6 miesięcy.

Nowe przepisy mają umożliwić planowanie produkcji mleka w czasie wiosennego i letniego sezonu wysokiej produkcji.

Upoważnienie do dobrowolnego ograniczania produkcji mleka obowiązuje we wszystkich krajach UE, gdyż poważne zaburzenia na rynku mleka obejmują całą wspólnotę

Jak powiedział Phil Hogan komisarz ds. rolnictwa – odpowiedzialność za szybkie wprowadzenie nowych przepisów spada teraz na współustawodawców. Wezwał też ich do pojęcia odpowiedzialności za skuteczne stosowanie przepisów, mające na celu osiągnięcie większej równowagi w sektorze mleczarskim.