Rada Ministrów UE, Parlament Europejski i Komisja Europejska wypracowały już kompromis w sprawie tzw. ustawy o ochronie lasów. Zakłada on, że UE zakaże importu i sprzedaży siedmiu produktów, jeśli w celu ich wyprodukowania wycięto lasy. W ten sposób Unia Europejska ma przyczynić się do poprawy ochrony lasów tropikalnych. 

Zakaz ten dotyczy importu oleju palmowego, soi, drewna, kawy, kakao, kauczuku i bydła. Zakaz sprzedaży zaś obejmować ma również produkty przetworzone, czyli np. czekoladę i wołowinę. Importerzy będą musieli zagwarantować identyfikowalność sprowadzanych "produktów krytycznych". Zastaną zobligowani do dokładnego sprawdzania siedziby dostawcy i lokalizacji geograficznej upraw, skąd pochodzą przywiezione towary.

Import pod kontrolą

Podczas przewidzianych kontroli będą musieli dowieść, że dane produkty rolne zostały wyprodukowane bez wylesiania i zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia. Państwa członkowskie UE zobowiązane zostaną do kontrolowania podmiotów importujących i dystrybuujących produkty, objęte restrykcjami. Zakaz importu i sprzedaży dotyczyć ma obszarów leśnych, które zostały wycięte po 31 grudnia 2020 r.

Uzgodnione rozporządzenie wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia przez Radę Ministrów i Parlament Europejski. Gdy nowe prawo wejdzie w życie, przemysł i handel będą miały 18 miesięcy na dostosowanie swoich łańcuchów dostaw, aby spełniać wymogi.

Kukurydza i biodiesel następne?

Komisja Europejska opracować ma system wzorcowy, w tym listę krajów eksportujących sklasyfikowanych według ryzyka produkcji surowców powodującej wylesianie. Komisja ma również możliwość weryfikacji produktów objętych ograniczeniami i uzupełniania ich wykazu. Wiele wskazuje na to, że znajdą się w nim wkrótce także biodiesel i kukurydza.

Według danych FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa), w latach 1990-2020 wycięto około 420 milionów hektarów lasów. Największe organizacje ekologiczne, w tym Greenpeace i WWF nazwały projekt rozporządzenia UE przełomowym dla ochrony lasów deszczowych.