Zbliża się czas na rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Osoby, które zdecydowały się przeprowadzić określone prace remontowo-budowlane w swoich domach jednorodzinnych mogą liczyć na zwolnienie z podatku.

Chodzi tu o ulgę podatkową na termomodernizację domu, która udzielana jest w ramach programu „Czyste Powietrze”. Ma ona zachęcać i wesprzeć właścicieli domów jednorodzinnych do ocieplenia oraz wymiany starych pieców, pod warunkiem, że planują sfinansować te inwestycje z własnych środków. 

Ulga nie dla wszystkich

Zgodnie z ustawą o PIT i ustawą o ryczałcie, tylko osoby płacące podatek według skali podatkowej (także według stawki 18 proc., jak i 32 proc.), rozliczające 19 proc. stawki podatku lub płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną.

Ponadto, muszą być właścicielami lub współwłaścicielami domów rodzinnych i sfinansować przeprowadzoną termomodernizację. Z ulgi nie mogą korzystać osoby, które już korzystają z innego wsparcia na inwestycje termomodernizacyjne np. dotacje z NFOŚiGW lub są właścicielami mieszkań w blokach.

Warto pamiętać, że ulga jest przypisana do podatnika, a nie do przedsięwzięcia. Jeżeli więc prowadzi on prace remontowo-budowlane na np. 2 domach rodzinnych może odliczyć określoną kwotę od tych dwóch inwestycji. W przypadku małżonków, ulga jest przyznawana dla każdego z nich indywidualnie. Każdy z nich może oddzielnie skorzystać z niej nawet, jeśli małżonkowie są właścicielami jednego domu.

Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6, Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są już kwalifikowane i w tym przypadku nie można ich odliczyć.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie będzie też mógł wykorzystać podatnik, który korzysta z innej ulgi np. mieszkaniowej.

Ile można odliczyć?

Jak zakłada projekt ramach ulgi możemy odliczyć 23 proc. wydatków od naszego dochodu, ale nie więcej niż 53 tys. zł. Osoba, chcąca ocieplić dom i wymienić źródło ciepła musi przeznaczyć na ten cel aż 230 tys. zł, aby w pełni odliczyć 53 tys. zł.

Z tym, że termin realizacji całego przedsięwzięcia musi się zamknąć w okresie 3 lat. Jeżeli nie dotrzymamy tego terminu, będziemy musieli zwrócić całą kwotę uzyskanej ulgi.