Posłowie przeanalizowali dziś sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się za przyjęciem siedmiu poprawek, zaproponowanych przez Senat – poinformował poseł Robert Telus.

Te poprawki doprecyzowują ustawę – tak ocenił je poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Wśród poprawek jest taka, która pozwoli młodym rolnikom kupić ziemię i w ciągu trzech lat uzupełnić wykształcenie. Do 0,3 ha ziemi kupi każdy, chociaż niezależnie od tego już wcześniej stworzono możliwość zakupu istniejących siedlisk. Istotne jest też uściślenie, że zapisy ustawy dotyczą również części nieruchomości.

 Teraz ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta.