Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

•             Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,

•             Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,

•             Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,

•             Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,

•             InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Zatem przybyło ubezpieczycieli rolnych – dwa ostatnie podmioty dopisano do tej listy w nowym roku.

I to nie wszystko.

„W celu dalszego usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwiającego pełne zabezpieczenie producentów rolnych przed spadkiem dochodów w związku z utratą produkcji rolnej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz zapewnienie środków na wznowienie lub kontynuację produkcji  rolnej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wspierany będzie rozwój rolniczego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które zapewni powszechną ochronę ubezpieczenia produkcji rolnej i mienia w gospodarstwach rolnych swoich członków - producentów rolnych” – informuje ministerstwo.

Więcej o zmianach w systemie ubezpieczeń w 2017 r.:

Senat poparł ustawę o ubezpieczeniach rolnych

Czy w przyszłym roku łatwiej będzie o ubezpieczenie?