Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość składania w 2018 r. oświadczeń zastępujących wnioski o przyznanie płatności. W oświadczeniu takim rolnik – pod odpowiedzialnością karną - potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Oświadczenia będą składane od 15 lutego do 14 marca 2018 r. (czyli w miesięcznym okresie poprzedzającym podstawowy okres składania wniosków o przyznanie płatności za 2018 r.), na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Więcej: Od 2018 wnioski o dopłaty elektronicznie lub na oświadczenie

Zapytaliśmy w MRiRW, kto i w jakich okolicznościach będzie mógł składać takie oświadczenie zamiast wniosku i jak będzie wyglądało wprowadzanie danych do systemu przez "właściwy organ" - co to za organ i kiedy i jak rolnik powinien skorzystać z jego pośrednictwa, składając wniosek o dopłaty przez internet.

Ministerstwo wyjaśnia:

„Wprowadzenie na 2018 r. oświadczeń zastępujących wnioski to rozwiązanie upraszczające procedurę wnioskowania o płatności. Mogą z niej skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść składanego wniosku. Jednocześnie rozwiązanie to upraszcza i przyspiesza proces obsługi wniosków przez ARiMR.

Wcześniejszy – w porównaniu do terminu składania wniosków – termin składania oświadczeń daje bowiem ARiMR możliwość wcześniejszego opracowywania spraw wszczętych złożeniem oświadczenia.

Ponadto dzięki temu uproszczonemu trybowi wnioskowania o przyznanie płatności, wniosek ma od razu wersję elektroniczną (jest to de facto wniosek z roku poprzedniego – już wprowadzony do systemu informatycznego ARiMR). Zatem nie ma potrzeby przenoszenia informacji z wersji papierowej na wersję elektroniczną, co znacząco zmniejsza obciążenia administracyjne ARiMR związane z obsługą wniosków. Zgodnie bowiem z projektowanym art. 22 ust. 2a ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, właściwym organem, który zapewnia beneficjentowi niezbędną pomoc techniczną albo formularze i materiały graficzne w formie papierowej i przenosi otrzymane informacje do formularza geoprzestrzennego wniosku w formie elektronicznej, jest kierownik biura powiatowego ARiMR.

W biurach powiatowych ARiMR zapewnione zostaną stanowiska, gdzie można będzie wypełnić i złożyć wniosek elektronicznie. Planowane jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej – zarówno w zakresie zasad składania wniosków w kampanii 2018 r., jak również informacji na temat budowanej na 2018 r. nowej, uproszczonej aplikacji e-Wniosek. Ponadto, ARiMR planuje przeprowadzenie cyklu szkoleń praktycznych w zakresie obsługi aplikacji e-Wniosek oraz udostępnienie filmów instruktażowych.”

Będzie o czym informować - w 2017 r. zostało złożonych zaledwie 11 267 e-wniosków.