Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, głosi:

 „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt.”

W ubiegłym roku cena ta wynosiła 52,44 zł za 1 dt., a średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosiła 53,75 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta.

Podatek więc nieco wzrośnie. Podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wyniesie 131,23 zł – w 2017 roku było to 131,10 zł.

Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.