Zapowiedziano refundację połowy wydatków poniesionych na bioasekurację.

Więcej: Bioasekuracja będzie w połowie zrefundowana 

- Czy mogę kupić sobie garnitur i buty dla całej rodziny na pięć lat i przynieść rachunki do zwrotu? – cokolwiek przewrotnie zapytał nas czytelnik porządnie już zdenerwowany sytuacją związaną z ASF. Jak się zresztą prędko okazało, czytelnik nie ma najmniejszych szans na żaden zwrot, gdyż nie mieszka na obszarach, na których będzie prowadzona refundacja. Ale pytanie pozostało. Bo niby dlaczego nie chodzić do chlewu w garniturze – może tylko bez krawata, ze względu na bezpieczeństwo?... Zrefundują wydatek, czy nie?

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich przewiduje, że osobom wykonującym prace przy obsłudze zwierząt zapewnia się m.in. „środki ochrony indywidualnej chroniące przed zagrożeniami ze strony obsługiwanych zwierząt, czynnikami biologicznymi, fizycznymi i chemicznymi, w szczególności takie jak odzież, nakrycie głowy, rękawice, okulary i obuwie”.

Ale rozporządzenie to będzie obowiązywać dopiero za pół roku i jakby nie do końca wyjaśnia problem naszego czytelnika.

Aktualnie kwestie te reguluje natomiast rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich, ale w nim ani słowa nie mówi się o odzieży.

Więc co będzie refundować ARiMR, jeśli chodzi o odzież ochronną, kupioną w ramach bioasekuracji?

MRiRW nie przewidziało takiego problemu i poinformowało:

„Przepisy § 13e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) stanowią jedynie, że Agencja w latach 2015-2018 udziela corocznie pomocy w formie refundacji 50% wydatków na zakup mat dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych producentowi który w latach 2015-2018 prowadził, co najmniej przez rok, gospodarstwo położone na obszarze określonym w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia <Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń> na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517 oraz z 2016 r. poz. 679 i 1153). Przepisy ww. rozporządzenia nie określają szczegółowego wykazu przedmiotowych wydatków.”

Dodajmy, że „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015–2018” wprowadza tylko wymóg zapewnienia, aby osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego - ale nie precyzuje szczegółów.

Zatem – dlaczego nie w garniturze, albo całkiem w smokingu lub fraku? Byle tylko nie w tym samym, co do lasu na grzyby...

Wnioski o refundację wydatków poniesionych na bioasekurację (pomoc w ramach de minimis) można składać w ARiMR od dzisiaj, czyli od 26 września 2017 r., do 17 października 2017 r.

Wzór formularza wniosku został dziś udostępniony na stronie internetowej Agencji. Zawiera pouczenie, że zwrot „dotyczy wydatków poniesionych od dnia wprowadzenia programu bioasekuracji tj. 29.04.2015 r.(jeżeli nie były ujęte we wnioskach dotyczących lat poprzednich) do dnia zakończenia terminu składania wniosku w danym roku. Producenci rolni będący rolnikami ryczałtowymi przedstawiają wydatki wg ceny brutto, pozostali producenci rolni według ceny netto”.

Dodajmy, że od 19 września wykaz projektów aktów prawnych podawany przez Rządowe Centrum Legislacji zawiera pozycję „Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” – ale nie zawiera samego projektu. Niestety Ministerstwo Rolnictwa nie odpowiada, co kryje się za tajemniczą pozycją. Może właśnie „szczegółowy wykaz przedmiotowych wydatków”, które w połowie pokryje od dziś ARiMR?