Od 1 stycznia 2015 r. został uruchomiony skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Jak informuje FAMMU/FAPA, poziom cen interwencyjnych wynosi dla odtłuszczonego mleka w proszku 169,80 EUR/100kg. Na koniec 2015 roku w ramach publicznej interwencji składowano 40,28 tys. ton OMP (w Belgii, Irlandii, na Litwie w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i Łotwie), a od  4 stycznia 2016 r. do 31 stycznia 2016 r. do magazynów dostarczono łącznie 22,52 tys. ton OMP (w Belgii, Czechach, Irlandii, na Litwie w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i Łotwie).

Natomiast w ramach programu prywatnego magazynowania (PSA), w 2015 roku do składów dostarczono 52,06 tys. ton OMP, a w pierwszym miesiącu 2016 roku 7,3 tys. ton.

Program ten największą popularnością cieszy się w Niemczech, Belgii i Holandii.

Pomimo niskich cen OMP, jakie obserwowane były w UE w całym 2015 roku, przetwórnie zwiększały produkcję. Z najnowszych danych KE wynika, że w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2015 roku we Wspólnocie wyprodukowano o 8,6% więcej tego proszku niż w analogicznym przedziale czasowym 2014 r. (w Polsce odnotowano 5% zniżki). Równie dynamicznie rozwijał się w tym okresie eksport poza UE.

W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2015 roku poza granice Wspólnoty wyeksportowano o 6% OMP więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku (622,8 tys. ton).

Z Polski poza UE w okresie tym wywieziono 61,4 tys. ton OMP wobec 77,1 tys. ton sprzed roku - zauważa FAMMU/FAPA.