Problem wynikł tuż przed ostatnimi wyborami – ale, jak się okazuje, wcale się po nich nie zakończył. Pierwotnie o ustawianie przetargów i udział w grupie przestępczej oskarżano 11 osób, zostały one zatrzymane i po interwencji polityków – zwolnione. Ale to nie zakończyło sprawy. 

Zapytaliśmy w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie o losy tego śledztwa.

Małgorzata Wojciechowicz – rzecznik prasowy, wyjaśniła, że śledztwo przedłużono do 16 kwietnia 2016 r.

„Jednocześnie dodaję, że w sprawie VI Ds 85/14 w okresie do 27 stycznia 2016 r. przedstawiono zarzuty wobec 13 kolejnych osób – rolników z terenu powiatu pyrzyckiego, którym zarzucono popełnienie przestępstw  z art. 258 § 1 kk, a także w związku z przystąpieniem do przetargów na sprzedaż lub dzierżawę gruntów rolnych – organizowanych w ramach przetargów ograniczonych licytacyjnych przez ANR Oddział w Szczecinie, kwalifikowanych z  art. 305 § 1 kk.” 

 Art. 305§ 1 kk stanowi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Natomiast zgodnie z art. 258 § 1 kk, „Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Jak z tego wynika, sytuacja w Pyrzycach komplikuje się, zamiast się wyjaśniać. 

„Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego. Łączna liczba podejrzanych w tej sprawie to  28 osób” – informuje prokuratura.