Jak informuje Edward Kosmal, przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Szczecinie, związek jest zadowolony z gospodarki ziemią, prowadzonej przez miejscowy oddział ANR.

Podczas obrad Rady Społecznej, mających miejsce 30 maja br.,  dyrektor OT ANR Jan Białkowski przedstawił wstępną ocenę rezultatów przeprowadzonej kampanii.

W okresie luty – kwiecień 2016 r. OT ANR w Szczecinie przeprowadził około 900 przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych. W efekcie przeprowadzonych przetargów rozdysponowano ok. 12 tys. ha gruntów z Zasobu WRSP.

I wnioski z tych przetargów pozwalają na zadowolenie miejscowych rolników. Bo chociaż przetargi ofertowe są droższe i trudniejsze do przygotowania, to ich efekty pozwalają mówić o poprawie struktury gospodarstw rodzinnych, o co NSZZ RI zabiegał.

I tak:

- najwięcej przetargów wygrali rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości 20-35 ha. Trafiło do nich 24,24 proc. wystawionych do dzierżawy gruntów. Następne w kolejności są grupy gospodarstw w przedziale 35-50 ha – 18,49 proc., 10-20 ha – 15,71 proc. oraz 50-65 ha – 15,02 proc. Łącznie gospodarstwa do 50 ha wydzierżawiły 72,89 proc. gruntów wystawionych w przetargach;

- mimo iż przetargi odbywały się zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi przed 30 kwietnia br., uniemożliwiającymi udział w przetargach rolnikom, którzy prowadzą swoje gospodarstwa krócej niż 5 lat, rolnicy w wieku do 40 roku życia wydzierżawili 50,18 proc. gruntów. Najwięcej gruntów wydzierżawili rolnicy w grupach wiekowych 36-40 lat ( 19,56 proc.), 31 – 35 lat (17,71 proc.) oraz 41- 45 lat (15,50 proc.).

- Naszym zdaniem uzyskane wyniki są bardzo obiecujące, potwierdzają zdecydowanie przydatność przetargów ofert pisemnych dla procesu gospodarowania gruntami, właściwy dobór kryteriów oraz ich wagi pozwala na osiąganie zakładanych rezultatów korzystnych ze względów gospodarczych i społecznych. A przecież gospodarowanie to proces, który z założenia powinien polegać na porównywaniu korzyści oraz kosztów i łączyć się z wyborem najlepszych dostępnych rozwiązań – podsumowuje Edward Kosmal. - Tym samym praktyka po raz kolejny potwierdziła słuszność postulatów zgłoszonych przed czterema laty przez Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego i NSZZ RI „Solidarność”. Szkoda tylko zmarnowanego czasu.

Więcej o kryteriach oceny, ustalonych dla przetargów ANR Szczecin:

ANR Szczecin wydzierżawi 15 tys. ha ziemi według nowych, własnych zasad