• Wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytu hipotecznego zawartej tylko i wyłącznie w złotych polskich, w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Wakacje kredytowe mogą objąć w sumie maksymalnie 8 rat.  Do końca 2022 r. będzie można zawiesić kredyt hipoteczny na 4 pełne raty. A w 2023 r. będzie możliwość skorzystania z kolejnych 4 miesięcy wakacji kredytowych i zawiesić spłacanie kredytu na 4 pełne raty.
 • Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu, czyli całej raty kredytu (w tym czasie nie będziemy musieli płacić odsetek bankowi).

Prezydent RP podpisał  14 lipca br. ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zgodnie, z którą do końca 2022 r. będzie można zawiesić kredyt hipoteczny na 4 pełne raty.

A w 2023 r. będzie możliwość skorzystania z kolejnych 4 miesięcy wakacji kredytowych i zawiesić spłacanie kredytu na 4 pełne raty. Kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych w spłacaniu rat?

Kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z wakacji od płacenia kredytu?

Wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytu hipotecznego zawartej tylko i wyłącznie w złotych polskich, w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (nie pod wynajem).

To nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych:

 • po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.
 • po 1 miesiącu w każdym z 4 kwartałów 2023 r.

Przykład: Rata kredytu wzrosła z 1500 zł do 2400 zł. Przy 8-miesięcznych wakacjach kredytowych (4 × w 2022 r. oraz 4 × w 2023 r.) obciążenie kredytobiorcy w latach 2022-2023 zmniejszy się o 19 200 zł.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu, czyli całej raty kredytu (w tym czasie nie będziemy musieli płacić odsetek bankowi). 

Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. W rezultacie obciążenia kredytowe Polaków zmniejszą się o nawet 3 mld zł rocznie. Odroczone raty powędrują na koniec harmonogramu spłat kredytu hipotecznego i wydłużą go maksymalnie o 8 miesięcy,

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

 • zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r. 
 • zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Jak można skorzystać na wakacjach kredytowych?

Załóżmy że decydujemy się zawiesić raty kredytu w wysokości 2,5 tys. zł na 8 miesięcy. To oznacza że jesteśmy w stanie zaoszczędzić 20 tys. zł do końca 2023 r.  Te pieniądze oczywiście możemy wydać na bieżące potrzeby, ale lepiej jest nadpłacić kredyt. 

Takie rozwiązanie pozwoli nam zmniejszyć ratę lub skrócić okres kredytowania, gdyż ta wpłata 20 tys. zostanie w całości przeznaczona na spłatę raty kapitałowej kredytu (czyli na kwotę którą musimy spłacić bankowi) a nie także na ratę odsetkową (to odsetki czyli czysty zysk banku, który zarabia na każdej spłacie raty przez nas dokonanej).

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Aby wystąpić o wakacje kredytowe, wystarczy złożyć wniosek:

 • :pisemnie;
 • mailowo;
 • przez bankowość elektroniczną, o ile kredytodawca taką funkcjonalność posiada.

W ciągu 21 dni bank może przesłać  potwierdzenie, że otrzymał wniosek oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia.

Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy.

Na jakich zasadach skorzystasz z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów, mogą korzystać z dopłat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

Aby otrzymać wsparcie, trzeba spełnić jeden z warunków:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza określonej kwoty – w 2022 r. to 1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł. Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Część wsparcia może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł zostaną umorzone.

Nowy wskaźnik oprocentowania kredytów mieszkaniowych w złotówkach

Ustawa określa też procedurę wyznaczenia zamiennika za WIBOR. Procedura zostanie zainicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej i doprowadzi do zaproponowania nowego wskaźnika w uzgodnieniu. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Kiedy możliwość wakacji kredytowych wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie 14 dni po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP i opublikowaniu w dzienniku ustaw, czyli najpóźniej na początku sierpnia br..