• Zgodnie z już podpisaną przez Prezydenta RP ustawą 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców będzie można od 27 stycznia 2023 r. składać wnioski online w celu uzyskana zezwolenia na wycinkę drzew lub wiatrołomów na działce.
  • Z kolei, z projektowanej ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych usunięto przepisy zmiany zwiększające o 20 cm (w stosunku do aktualnie obowiązujących wymiarów) obwodu pnia drzewa (mierzonego na wysokości 5 cm), od którego wymagane jest dokonanie przedmiotowego zgłoszenia.

Zgodnie z już podpisaną przez Prezydenta RP ustawą 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców będzie można od 27 stycznia 2023 r. składać wnioski online w celu uzyskana zezwolenia na wycinkę drzew lub wiatrołomów na działce.

Wprowadza ona nowelizacje przepisów w ustawie o ochronie środowiska, które upraszczają procedury związane z składaniem zgłoszenia o wycinkę drzew lub krzewów.

Z kolei trwają nadal prace nad ustawą o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Usunięto z niej zapisy dotyczące większej grubości drzew które można wyciąć bez konieczności zgłoszenia wycinki w celu uzyskania pozwolenia.

Zgłoszenie wycinki wiatrołomów i drzew online od 27 stycznia br.

Zawarte w stawie 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych przepisy ułatwiają zgłoszenie dot. wycinki drzew w celu uzyskania urzędowego zezwolenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wycinka większych drzew i krzewów na działce wymagała wypełnienia odpowiedniego wniosku papierowego oraz przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Teraz wniosek o zezwolenia na wycinkę drzew został nie tylko ujednolicony, ale będzie można go od 29 stycznia składać do gminy drogą elektroniczną, online przez Internet. Gminy będą zobowiązane do przyjmowania takich elektronicznych zgłoszeń dot. pozwolenia na wycinkę drzew od  29 stycznia 2023 r. 

Kiedy skrócone terminy czas oględzin dotyczące wycinki drzew i wiatrołomów?

Z kolei projektowana ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych ma skrócić czas dokonywania oględzin zgłoszonych drzew do wycinki oraz czas na wniesienie ewentualnych sprzeciwów przez gminy.

Jeżeli przepisy wejdą w życie skróceniu do 14 dni (z 21) ulegnie termin na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew, a także do 7 dni (z 14) termin na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu.
Jednocześnie projektowane przepisy wprowadzą ustawowy – 14-dniowy termin na rozpoznanie odwołania od sprzeciwu wniesionego przez organ.

Prace komisji nadal trwają ustawą o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i powyższe terminy mogą ulec zmianie..

Usunięto przepisy pozwalające na wycinkę grubszych drzew na 2023 r.

Z projektowanej ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych usunięto przepisy zmiany zwiększające o 20 cm (w stosunku do aktualnie obowiązujących wymiarów) obwodu pnia drzewa (mierzonego na wysokości 5 cm), od którego wymagane jest dokonanie przedmiotowego zgłoszenia.

Oznacza to że nadal w 2023 r. obowiązują nas przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Niezależnie czy jesteśmy osobą prywatną lub prowadzimy gospodarstwo rolne, zgodne z ustawą o ochronie przyrody (art. 83f. 1) musimy zgłosić wycinkę drzew w celu uzyskania pozwolenia, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego oraz przekracza 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego. W przypadku wycinki pozostałych gatunków gdy obwód ten obwód jest większy niż 50 cm.

Jeżeli obwód drzewa na wysokości 5 nie przekracza powyższych obwodów nie musimy zgłaszać wycinki w celu uzyskania pozwolenia w stosowanych urzędach pod warunkiem że pozyskanego drewna nie sprzedajemy i wykorzystujemy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rolniczej).