Rusza kolejna odsłona propozycji promocyjnej skierowanej do gospodarstw agroturystycznych, które chciałyby zainteresować swoją ofertą turystów w sezonie jesiennym.

 Akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” ma na celu prezentację ogólnopolskiej oferty turystycznej i zachęcenie rodaków do korzystania z atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju poza głównym sezonem wakacyjnym. To też dobry sposób do promowania i kształtowania kultury wiejskiej wśród mieszkańców miast. Jak podają organizatorzy, z poprzedniej edycji skorzystało blisko 77 500 turystów.

Właściciele ośrodków agroturystycznych, zainteresowani włączeniem się w działanie, powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy w dniach 10-28 sierpnia br. Gospodarstwa agroturystyczne ubiegające się o udział w akcji zobowiązane będą przygotować na potrzeby wydarzenia „ofertę promocyjną”, która w okresie od godz. 17.00 w dniu 6.10.2017 r. do godz. 23:59 w dniu 8.10.2017 r. będzie obniżona co najmniej o 50% wartości usługi.

Zgłoszone podmioty w ramach działania „weekendu za pół ceny” zostaną objęte wspólną kampanią promocyjną w okresie poprzedzającym akcję, jak i również po jej zakończeniu, między innymi w mediach, społecznościowych, spotach promocyjnych produkowanych na potrzeby akcji. Dodatkowo na stronie internetowej „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, zamieszczony będzie wykaz partnerów i mapa z obiektami.

Szczegóły na temat akcji można znaleźć na portalu ,,Polska zobacz więcej’’ oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.