Najpierw zmiana obszarów wyznaczonych jako objęte ASF, teraz propozycja rozszerzenia o nie możliwości zbytu na osławione konserwy.

Jak podaje w uzasadnieniu projektu rozporządzenia minister rolnictwa, na rozszerzonych obszarach ASF jest trudna sytuacja, spowodowana ograniczeniami w przemieszczaniu świń, a „Konsekwencje wprowadzenia tych środków odczuwają również podmioty prowadzące działalność w ramach tego sektora produkcji zwierzęcej, w tym zakłady poddające ubojowi świnie i przetwarzające mięso, pozyskane od tych świń, zlokalizowane na tych obszarach”.

„Odblokowanie” magazynów zakładów ma pomóc rolnikom: „Proponowana regulacja prawna pozwoli na zagospodarowanie populacji zdrowych świń oraz minimalizację strat ponoszonych przez rolników w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń przez umożliwienie sprzedaży zdrowych świń po cenach rynkowych. Zdrowe świnie ze wskazanych w rozporządzeniu obszarów mogą być, z zachowaniem obostrzeń weterynaryjnych, przerabiane na produkty mięsne przy zachowaniu obróbki termicznej”.

Projekt nie spowoduje skutków dla budżetu państwa – spodziewa się ministerstwo.

Projekt, wraz ze wskazaniem nowych obszarów, w załączniku.