Jak poinformował portal Nowa Trybuna Opolska, Rada Miejska w Głogówku jednogłośnie uchwaliła stanowisko w sprawie planowanego połączenia państwowych spółek z branży rolniczej na Opolszczyźnie i wystosowała apel do ministra rolnictwa, aby wstrzymał realizację tych zamierzeń.


Ośrodek Hodowli Zarodowej w Głogówku, podobnie jak spółka „Widawa” w Biestrzykowicach mają zostać połączone ze Stadniną Koni w Prudniku. Jak czytamy w NTO, prezes Stadniny Koni Józef Stępkowski 18 maja został również mianowany pełniącym obowiązki prezesa OHZ Głogówek.


Dla samorządowców konsolidacja spółek pod egida SK Prudnik oznacza de facto likwidację działającego na ich terenie Ośrodka Hodowli Zarodowej, która pociągnie za sobą zaprzepaszczenie dotychczasowych sukcesów hodowlanych spółki, jak i zwolnienia pracujących tam mieszkańców gminy. „To błędna koncepcja, szkodząca interesowi nie tylko gminy Głogówek, ale także całej branży rolniczej w skali co najmniej regionu.” – napisali radni Głogówka w apelu do Jana K. Ardanowskiego.


Planom sprzeciwił się również burmistrz Głogówka Piotr Bujak, który 20 maja wystosował w tej sprawie pismo. W jego opinii, konsolidacja państwowych spółek oznacza marginalizację OHZ, która doprowadzi do zatraty charaktery firmy i dramatycznie odciśnie się na lokalnym rynku pracy. OHZ Głogówek zatrudnia obecnie 90 osób, które zdaniem burmistrza mogą zostać pozbawione pracy.


Łączone spółki należą do Skarbu Państwa, a z ramienia ministerstwa rolnictwa nadzoruje je Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tam też resort rolnictwa odsyła po informacje w tej sprawie. Rzecznik KOWR potwierdził NTO, że zgromadzenie wspólników stara się obecnie o zgodę korporacyjną. Zapewnia przy tym, że spółka będąca rezultatem konsolidacji nie straci nic z unijnych dotacji.

Według nieoficjalnych źródeł do faktycznego połączenia spółek ma dojść już w październiku br.