Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących rolniczych emerytur. KRIR argumentuje, iż w przypadku osób ubezpieczonych w ZUS okres służby wojskowej jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości. Natomiast w przypadku emerytury rolniczej służba wojskowa nie jest uwzględniana.

Dzieje się tak, ponieważ art. 20 ust. 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nie mogą zaliczyć do okresów ubezpieczenia dla celów emerytury rolniczej tych okresów, od których zależy prawo do emerytury w systemie powszechnym, a za takie okresy uważa się między innymi służbę wojskową.

Według Mazowieckiej Izby Rolniczej, która postulowała o interwencję KRIR w tej sprawie, prawo krzywdząco stawia w ten sposób rolników w gorszej sytuacji, niż resztę obywateli ubezpieczonych w ZUS. Samorząd rolniczy wnosi o podjęcie działań w kierunku zmiany przepisów, tak żeby umożliwić zaliczenie rolnikom służby wojskowej jako staż pracy przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej.