- Złożyłem wniosek przez Internet – mówi nam czytelnik. – Nie dostałem zaliczki, a i teraz mówią mi w agencji, że poczekam na dopłaty. Podobno nie obsługują w ogóle wniosków składanych przez Internet, to jakaś wada systemu.

Zapytaliśmy i my w ARiMR – ale agencja nie potwierdza żadnych trudności z obsługą wniosków złożonych przez Internet.

Z nadesłanej przez ARiMR informacji wynika, że zaliczki dotarły do wszystkich rolników – z wyjątkiem wyznaczonych do kontroli na miejscu:

„W roku 2017 wnioski o przyznanie płatności z wykorzystaniem aplikacji eWniosek złożyło 11,2 tys. rolników. W tej grupie 972 rolników zostało skierowanych do kontroli na miejscu. Po zastosowaniu elastycznego podejścia w zakresie możliwości realizacji zaliczek dla rolników skierowanych do kontroli na miejscu, pieniądze zostały przekazane 10,9 tys. rolników, co stanowi 97,32% składających wnioski przez Internet. Wypłacona kwota zaliczek dla tych rolników wynosiła ponad 118,2 mln zł”.

Podobny odsetek spośród wszystkich rolników nie odebrał zaliczek.

Więcej: ARiMR wyjaśnia zaliczkowe niuanse

Agencja poinformowała też, że do 8 stycznia 2018 r. naliczyła końcowe płatności bezpośrednie dla 7,6 tysiąca rolników, którzy przekazali wnioski drogą internetową. Do 8 stycznia 2018 r. Kierownicy BP wydali decyzje w sprawie przyznania płatności dla ponad 3,3 tysiąca rolników. Przekazanie środków na konta rolników następuje niezwłocznie po wydaniu decyzji o przyznaniu płatności i przekazaniu List Zleceń Płatności do Centrali ARiMR – zapewnia agencja.