• KE zgodziła się na blisko 4 mld zł pomocy publicznej dla polskich gospodarstw rolnych, dotkniętych wzrostami cen nawozów i rosnącymi kosztami produkcji rolnej z powodu wybuchu wojny na Ukrainie. Jak zaznaczył komisarz pomoc publiczna to jest zawsze odstępstwo od unijnych reguł.
  • Janusz Wojciechowski podkreślił, że już została uruchomiona rezerwa kryzysowa w wysokości ok. 600 mln zł na pomoc, w tym również dla polskiego sektora sadowniczego.
  • Janusz Wojciechowski przyznał, że mieliśmy do czynienia z istotną likwidacją gospodarstw hodowlanych w Polsce. Od 2010 r do 2020 r. ubyło aż 340 tys. gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie. 
  • Kwestia dobrostanu i utrzymania hodowli zwierząt w małych i średnich gospodarstwach będzie traktowana priorytetowo jako integralny element bezpieczeństwa żywnościowego w UE.

Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa UE, podczas dzisiejszej konferencji prasowej, zaznaczył, że Polska uruchomi wyjątkowo wysoką pomoc publiczną skierowaną do rolnictwa, równą 836 mln euro. Komisja Europejska zaakceptowała polski program pomocowy dotyczący łagodzenia skutków ekonomicznych, jakie wywołała wojna na Ukrainie.

- Należy pamiętać, że pomoc publiczna to odstępstwo od unijnych reguł, a sektor rolny funkcjonuje za zasadzie wolnego rynku w UE. Jej zatwierdzenie zawsze budzi duże kontrowersje wśród przedstawicieli państw członkowskich. Tym bardziej, chcę podkreślić, że to wielki sukces, że udało się nam w takim tempie zatwierdzić prawie 4 mld zł, które wesprze polskie rolnictwo dotknięte skutkami wojny na Ukrainie – podkreślał na konferencji Janusz Wojciechowski.

Ponadto dodał, że już została uruchomiona rezerwa kryzysowa w wysokości ok. 600 mln zł na pomoc, m.in. dla polskiego sektora sadowniczego, który najdotkliwiej odczuwa zamknięcie rynku rosyjskiego.

Małe i średnie gospodarstwa rolne gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego

Janusz Wojciechowski zaznaczył, że rosyjska polityka wykorzystywała ceny gazu jako narzędzie polityczne, które wywołało kryzys żywnościowy w całej UE. Jednak to militarny atak Rosji na Ukrainę zmienił punkt widzenia KE na to, jak wojna negatywnie wpływa na cały sektor rolny. Komisja zdecydowała się wprowadzić ramową pomoc także dla rolników, którzy dotkliwie odczuwają wysokie wzrosty cen nawozów.

W opinii Wojciechowskiego, wielkie skoncentrowane kombinaty hodowlane także mogą stać się przedmiotem łatwego ataku, co może wywołać kryzys żywnościowy na niespotykaną skalę w całej Unii Europejskiej. Dlatego znacząco, wzrosła rola małych i średnich gospodarstw hodowlanych w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.

Jak sam przyznał mieliśmy w ostatnim czasie do czynienia z likwidacją gospodarstw hodowlanych w Polsce.

- Od 2010 r do 2020 r. zostało zlikwidowane aż 340 tys. gospodarstw hodowlanych. W Polsce jest to zbyt szybko postępujący proces. Unia Europejska chce powstrzymać ten trend – podkreślał Janusz Wojciechowski. - Stworzenie warunków do prowadzenia małych hodowli jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, które będzie oparte na skutecznych rozdysponowaniu środków pomocy publicznej na dobrostan zwierząt jako ekoschemat, jak i działania inwestycyjne w II filarze przyszłej WPR – dodał.

Jak zauważył, kwestia dobrostanu i utrzymania hodowli zwierząt w małych i średnich gospodarstwach będzie traktowana priorytetowo przez Komisję Europejską.

Zdaniem komisarza, system żywnościowy musi być oparty na dobrze funkcjonujących małych i średnich gospodarstwach hodowlanych, aby zachować bezpieczeństwo żywnościowe we wszystkich krajach UE.

Niewykorzystane środki z II filaru WPR na pomoc dla rolnictwa

W podsumowaniu spotkania Janusz Wojciechowski zauważył, że rolnictwo europejskie zostało dotknięte wysokimi cenami nawozów oraz zamknięciem rynku rosyjskiego, co pogłębiło kryzys żywnościowy w UE.

Komisja Europejska rozważa przekazanie części niewykorzystanych środków z II filaru WPR państwom członkowskich, aby skuteczniej radziły sobie z sytuacjami kryzysowymi na rynku rolnym, spowodowanymi wybuchem wojny na Ukrainie.

- To jest bardzo trudny moment. Zarządzamy rolnictwem europejskim w sytuacji kryzowej spowodowanej wojną na Ukrainie. Niezbędne działania możliwe na poziomie europejskim zostały zastosowane. Chcę jeszcze zapowiedzieć jedno działanie. Elastyczność w II filarze Wspólnej Polityki Rolnej. Obecnie rozważamy uwolnienie 5 proc. środków finansowych, niewykorzystanych z pierwszych 2 lat II filaru WPR na pomoc publiczną dla europejskich rolników, ale to są plany, a Komisja Europejska rozważa takie rozwiązania, aby wygospodarowywać te dodatkowe środki finansowe – podkreślał Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa UE podczas konferencji.