Gazeta zauważa, że atak Rosji na Ukrainę i jego konsekwencje dla Polski – w tym osłabienie złotego, które jeszcze podbiło i tak już najwyższą od dekad inflację – ożywiły debatę na temat naszego członkostwa w strefie euro.

Niemal 65 proc. ankietowanych przez "Rzeczpospolitą" ekonomistów uważa, że wydarzenia w Ukrainie są argumentem na rzecz możliwie szybkiego przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. Jeszcze większy odsetek, niemal 70 proc., zgadza się z tezą, że w strefie euro Polska byłaby bezpieczniejsza finansowo.