Sejmowe Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Projekt przygotowali posłowie Kukiz’15.

Więcej: Kukiz'15 chce ułatwień dla rolników w prowadzeniu działalności pozarolniczej

Połączonym komisjom zaprezentował go wczoraj poseł Jarosław Sachajko. Jak mówił, projekt wyszedł od rolników – podczas spotkania z posłami informowali o dużych kosztach związanych z odrolnieniem w przypadku chęci prowadzenia działalności gospodarczej w pobliżu własnego domu. Początkowo, według pierwszych wersji projektu ustawy, grunty miałyby być odrolnione – ale poseł stwierdził, że niosłoby to niebezpieczeństwo sprzedania odrolnionej ziemi. Przyjęto inną koncepcję – wystarczy zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej bez odrolnienia ziemi i nadal siedliska – jako wydzielonego – nie można sprzedać bez całości gospodarstwa.

Miejsca pracy na wsi poza rolnictwem są bardzo ważne, praca na własny rachunek poza rolnictwem jest kilkakrotnie lepiej opłacana, niż praca w rolnictwie – mówił poseł Jarosław Sachajko i nawiązywał do wypowiedzi wicepremiera Morawieckiego, który zachęcał do zwiększania polskiej produkcji, pobudzania do zakładania działalności gospodarczej, aby pozostawała ona w polskich rękach. Na wsi jest wiele budynków, które nie są wykorzystywane, trzeba pobudzić ten kapitał. Za granicą około 30 proc. gospodarstw rolnych prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, co daje dywersyfikację dochodów. W Polsce tylko 5,9 proc. rolników prowadzi taką działalność. – U nas przez wiele lat wmawiano rolnikom, że oni są rolnikami i nie mogą nic innego robić – stwierdził poseł i poprosił o zajęcie się projektem, jako wpisującym się w obecną politykę rządu.

- Stanowiska rządu do tego projektu nie ma – stwierdził wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, ale uznał projekt za godny dalszych prac. Jesienią będzie dyskutowany w Sejmie inny projekt rządowy, dotyczący również prowadzenia działalności gospodarczej przez rolników - poinformował. Projekt ten ma być znany we wrześniu.

Posłowie uznali projekt za potrzebny – z racji skomplikowania sprawy i wielości powiązanych z tym zagadnieniem problemów wystąpili o powołanie podkomisji. Powołano dziewięcioosobową podkomisję nadzwyczajną, która będzie dalej pracować nad projektem.