Posłowie Mirosław Pampuch, Kornelia Wróblewska, Ewa Lieder i Paulina Hennig-Kloska z klubu Nowoczesna zadali dziś ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi pytanie „w sprawie następstw wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw”.

Jak stwierdziła poseł Paulina Hennig-Kloska, po wejściu w życie nowych przepisów nastąpił paraliż inwestycyjny w Polsce. Nastąpiła też głęboka ingerencja w prawo własności.

- Jak ministerstwo zamierza rozwiązać ten problem? – pytała poseł.

Odpowiedzi udzielił wiceminister Zbigniew Babalski. – Już nad tym pracujemy – zapewnił. Ministerstwo zapowiadało od początku prac nad nową ustawą, że jeśli jakaś sytuacja będąca następstwem nowego uregulowania będzie wymagała zmian, to będą one przygotowane.

Wiceminister przypomniał cele i zasady nowej ustawy. Ta ustawa wstrzymuje na 5 lat sprzedaż nieruchomości rolnych - mówił. Wprowadza zasadę, pozwalającą nabywać nieruchomości rolne tylko rolnikom. Wiceminister nie zgodził się ze stwierdzeniem posłanki, że „zamrożono obrót ziemią” – są dzierżawy, ten mechanizm działa.

Jak przyznał wiceminister, niepokoje może budzić kwestia nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece – te hipoteczne zapisy nie mogą teraz przekraczać wartości nieruchomości. Potrzebna jest też wycena przez biegłego rzeczoznawcę. Niektóre banki zaprzestały udzielania kredytów hipotecznych z zabezpieczeniem na nieruchomościach rolnych. Nieruchomość ciągle jednak może być obciążana hipotecznie. Jeśli rzeczoznawca określa wartość działki pod budowę domu, to działka ta przestaje być rolna – zauważył wiceminister. Co się takiego wydarzyło, żeby spowodować częściową blokadę udzielania kredytów hipotecznych? – pytał wiceminister.

Poseł uznała, że to gry polityczne. Tylko na 100 proc. wartości nieruchomości może być udzielona hipoteka – a nie na wartość realizowanej inwestycji, co rozwiązałoby problem. Gotowa nowelizacja ustawy jest już przygotowana przez Nowoczesną, pytanie tylko, czy będzie przyjęta, aby pomóc ludziom, a nie grać politycznie – pytała poseł.

Minister zapewnił: - Mamy chęć, odwagę i mamy pomysł.

Jak dodał, są też wstępne uzgodnienia ze Związkiem Banków Polskich, i „jesteśmy na drodze do przyjęcia uregulowania, które pomoże ludziom”.

Zaprezentował instrukcję jednego z banków dla doradców – jak należy postępować w sytuacjach, żeby nie pomagać osobom chcącym uzyskać taki kredyt. Jak stwierdził, ustawa dopiero miesiąc funkcjonuje. Na stronie MRiRW działa ikonka zbierająca problemy dotyczące funkcjonowania tej ustawy, prace nad potrzebną zmianą trwają.