Wciąż nie wiadomo, jakie są szacunkowe stawki dopłat po uwzględnieniu wniosków rzeczywiście złożonych przez rolników.

Jeszcze przed zebraniem wniosków podano szacunkowe stawki w euro – a kiedy poznamy wysokość dopłat po uwzględnieniu rzeczywistych wniosków?

Wszak koperta na poszczególne płatności jest określona, wysokość dopłat do poszczególnych rodzajów produkcji zależy od tego, ile osób zawnioskowało o konkretną płatność.

Dlatego pytamy, kiedy rolnicy poznają szacunki bardziej prawdopodobne, niż te sprzed zebrania wniosków.

I jak wynika z uzyskanej w Ministerstwie Rolnictwa odpowiedzi, nie stanie się to prędko:

„Określenie stawek płatności bezpośrednich wymaga pozyskania odpowiednich danych (powierzchnie, liczba sztuk zwierząt, ilości). Zebrane dane muszą zostać poddane szczegółowej weryfikacji w celu zapewnienia, że środki finansowe są właściwie wydatkowane.

W związku z powyższym ostateczne stawki płatności bezpośrednich (w PLN) określane są w drodze rozporządzeń wydawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu  z Ministrem Finansów. Termin wydania tych rozporządzeń uzależniony jest m.in. od kursu wymiany.

Niemniej jednak resort nie wyklucza, że tak jak w latach ubiegłych, szacunkowe stawki w PLN zostaną podane do publicznej wiadomości na początkowym etapie prac legislacyjnych nad przyjęciem stosownych rozporządzeń, tj. bezpośrednio po ustaleniu kursu wymiany stosowanego do przeliczania kwot płatności na walutę krajową. Nie planuje się natomiast ogłaszania szacunkowych stawek w euro przed tym terminem.”

Wcześniej informowano, że przyjmowany do dopłat kurs euro poznamy w październiku. „Decyzja o tym, który kurs zostanie przyjęty w odniesieniu do kampanii roku 2015 zostanie podjęta, gdy kursy te będą już znane i możliwe będzie ich porównanie i ocena, tj. na początku października br.” – wyjaśniło MRiRW pytane, czy w tym roku do przeliczania dopłat wzięty zostanie kurs euro z ostatniego dnia, czy z całego września.