Ekspresowo przygotowane i tak też konsultowane dwa projekty rozporządzeń ministra – jedno dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, drugie przygotowano w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. – czekają już tylko na podpis ministra.

Krajowa Rada Izb Rolniczych nie była zadowolona z zapisu wstrzymującego zaliczki dla podmiotów wytypowanych do kontroli. Jak podaje KRIR, samorząd rolniczy „stanowczo nie zgodził się z propozycją, aby rolnicy, którzy zostali wytypowani do kontroli na miejscu byli dodatkowo karani niemożnością uzyskania zaliczki na poczet płatności bezpośrednich”.

Równie stanowczo odpowiedziało ministerstwo: „Uwaga nie została uwzględniona – z uwagi na wynikającą z przepisów Unii Europejskiej konieczność zakończenia sprawdzania warunków kwalifikowalności przed wypłatą zaliczkowych płatności, brak jest możliwości wypłaty zaliczek dla wszystkich rolników ubiegających się o wsparcie”.

Zaliczki mają być wypłacane od 16 października.