Przyjęta ustawa wprowadzić ma zmiany do obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym. Jak poinformowała kancelaria premiera, przewiduje ona 10-procentowy wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Dzięki podwyżce, budżet państwa ma zyskać około 1,7 mld zł w 2020 r. i w kolejnych latach.

Jak czytamy w oficjalnej informacji: „Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie”. Podwyżki obejmujące alkohole i wyroby tytoniowe wejdą w życie z nowym rokiem.

Podwyżka obejmie też e-papierosy i płyny do e-papierosów (tzw. liquidy), których dotąd dotyczyła zerowa stawka podatku. Akcyza na e-papierosy i liquidy wzrośnie od 1 lipca 2020 r. W efekcie ich cena może wzrosnąć nawet o 150-200 proc.

Odrębne regulacje przewidziano dla cydru i perry, w których zawartość alkoholu jest niższa niż 5 proc. Zakładana stawka to 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia ustawy, rząd chce w ten sposób rozwijać rynek tych niskoprocentowych napojów i pośrednio wspierać produkcję sadowniczą „stanowiącą jeden z filarów polskiego rolnictwa”. Wypada jednak zauważyć, że rząd pozostał głuchy na apele branży piwowarskiej, która jeszcze przed wakacjami prosiła o pozostawienie na dotychczasowym poziomie akcyzy na piwo.

Jeżeli rządowy projekt ustawy wejdzie w życie, w przyszłym roku za półlitrową butelkę wódki o mocy 40 proc. zapłacimy więcej o 1,40 zł, za puszkę piwa o 10 gr więcej, za butelka wina o pojemności 0,75 l więcej o 15-20 gr. W przypadku wyrobów tytoniowych po wzroście akcyzy paczka papierosów będzie droższa o ok. 1,10 zł, paczka tytoniu do palenia (50 gr) o 1,70 zł, a kilogram suszu tytoniowego o ponad 20 zł.

Trudno nie zauważyć, że podwyżka stawek akcyzowych to pierwsza ustawa, jaką zajął się Sejm nowej kadencji. O wzroście podatku mówiło się już od wiosny, ale jeszcze w prognozie budżetowej na 2020 r. zakładano jedynie 3-procentową podwyżkę.