Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego, przewiduje zmiany postulowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Jak podano, FSUSR wyliczył, że stan finansów pozwala na podwyżkę świadczeń z tytułu jednorazowego odszkodowania – przy aktualnym poziomie składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, wynoszącym 42 zł miesięcznie.

„W razie konieczności w dłuższej perspektywie, Rada Rolników rozważy podwyższenie składki na to ubezpieczenie” – podano. Jak oszacowano, wzrost wydatków z tytułu podwyższenia odszkodowania wyniesie w 2018 roku 11 399 tys. zł.

Obecnie odszkodowanie wypłacane jest w kwocie niezmienianej od 1 lipca 2014 roku.

Po podwyżce odszkodowanie będzie zrównane z kwotą wypłacaną przez ZUS.

To jedyna zmiana proponowana w projekcie – nie zmieniono wysokości zasiłku chorobowego, co od dawna postulują rolnicy. Ten zasiłek, wynoszący 10 zł za każdy dzień zwolnienia, nie został podwyższony od 24 czerwca 2009 roku.

Więcej: Jaki zasiłek chorobowy dla rolnika?