W kampanii cukrowniczej 2016/2017 skupiono 5 497 282 ton buraków cukrowych, a produkcja cukru wyniosła 842 258 ton. W kampanii cukrowniczej 2017/2018 szacowany skup buraków cukrowych to 6 175 700 ton, a produkcja cukru – 935 200 ton. Zysk netto za rok obrotowy 2016/2017 wynosi ponad 350 mln zł.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. na kampanię cukrowniczą w 2017 roku zawarła umowy kontraktacji buraków cukrowych z 15.844 plantatorami.

Spółka należy do Skarbu Państwa, w chwili powstania przejęła kilkadziesiąt zakładów. W skład KSC obecnie wchodzi osiem oddziałów (cukrowni) zajmujących się produkcją cukru oraz wyrobów powstałych w trakcie jego wytwarzania (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice oraz jeden oddział zajmujący się produkcją przetworów owocowo-warzywnych: Polskie Przetwory we Włocławku).

Cele długookresowe KSC S.A. to:

1. Realizacja Wizji Spółki, określonej w „Strategii Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na lata 2014/2015 – 2018/2019”, poprzez umocnienie pozycji największego producenta cukru w Polsce oraz umocnienie pozycji na rynku rolno-spożywczym w Europie.

2. Dywersyfikacja przychodów z działalności w ramach zidentyfikowanych segmentów rynku.

3. Pozyskiwanie nowych rynków zbytu i umacnianie dotychczasowej pozycji rynkowej w zidentyfikowanych segmentach.

4. Optymalizacja kosztów działalności poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych i efektywności oddziałów produkcyjnych, ograniczenie kosztów kontraktacji, skupu, produkcji i magazynowania, dostosowanie oddziałów do norm środowiskowych UE, sprzedaż zbędnego majątku, zwiększenie efektywności funkcji biznesowych Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

5. Umocnienie efektów synergii w ramach Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

KSC zadecydowała o realizacji inwestycji w Porcie Morskim w Gdańsku - budowa terminala oraz pozostałej infrastruktury niezbędnej do transportu cukru drogą morską, co ma doprowadzić do ekspansji poza kontynent europejski.

„Rok 2017/2018 będzie dla KSC S.A. okresem przełomowym, do którego Spółka przygotowywała się przez ostatnie lata. KSC S.A. wdrażała w życie projekty kreujące Strategię Spółki w zakresie umacniania jej obecnej pozycji rynkowej i uzyskania trwałej rentowności na sprzedaży cukru w nowych realiach” – podało MRiRW w informacji przedstawionej w Senacie. (całość w załączniku)

Obecnie, po zniesieniu kwotowania, ceny cukru spadają, „Zarząd KSC S.A. kontynuuje rozbudowę Grupy Kapitałowej KSC S.A. Celem rozbudowy jest zdywersyfikowanie przychodów na poziomie GK, a tym samym co najmniej krótkookresowe wsparcie KSC S.A. w momencie silnych negatywnych wahań cen cukru” - podano.