Ledwie 3 mln zł więcej na wykrywanie i zwalczanie ASF w nadchodzącym roku przewidziało Ministerstwo Rolnictwa.

Więcej: W 2018 roku zwalczanie ASF będzie kosztować 28,5 mln zł

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych to nie wystarczy.

Izba przesłała do MRiRW opinie i uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Domaga się przeznaczenia większych środków na program.

Ponadto wskazano, powołując się na opinie rolników, na niewystarczające plany dotyczące działań informacyjnych – powinny być skierowane do ogółu społeczeństwa, a nie tylko wybranych grup. Projekt zakłada informowanie o zagrożeniach tylko podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, oraz rolników i myśliwych.

Wskazano też na potrzebę informowania o zagrożeniu służby granicznej i rozszerzenia wzmocnionych środków bioasekuracji nie tylko na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą - podobne zasady powinny także obowiązywać na przejściach granicznych z Rosją i Litwą. Odłownie żywołowne powinny być też na terenach przygranicznych z Rosją, Litwą i Ukrainą, a nie tylko z Białorusią.

„Samorząd rolniczy uważa, że obowiązek pokrywania kosztów przez rolników zaopatrywania każdego przemieszczanych świń w świadectwa zdrowia na podstawie badania klinicznego, pomimo iż choroba ASF jest zwalczana z urzędu – jest nie do przyjęcia. Ponadto zdaniem rolników, przy spełnianiu zasad bioasekuracji, dodatkowe wizyty lekarzy weterynarii mogą zwiększać ryzyko zawleczenia drobnoustrojów chorobotwórczych na teren gospodarstwa i dlatego należy uczulić samych lekarzy weterynarii o bezwzględne przestrzeganie procedur bioasekuracji” – twierdzi samorząd rolniczy.

Przypomnijmy, że Polska nie otrzymała dotąd zwrotu za realizację takiego programu w 2016 roku, a MRiRW nie widzi w tym opóźnieniu żadnego problemu.

Więcej: Kiedy UE zwróci Polsce za wydatki poniesione na zwalczanie ASF?