Jak wiemy z wtorkowej konferencji prasowej ministra rolnictwa Roberta Telusa - pomoc do zbóż, tj. wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy - będzie udzielana rolnikom dłużej, niż to wcześniej określono.

Konkretnie: rolnicy będą mogli otrzymać dodatkowe pieniądze za zboże sprzedane do 15 lipca br. (a nie jak dotychczas do końca czerwca), a wnioski o wsparcie będzie można składać do 31 lipca br. (a nie jak dotychczas do 14 lipca).

- Tym samym, przedłużony termin sprzedaży zbóż skutkuje tym, że za tegoroczny, świeżo skoszony jęczmień i rzepak, też będzie można otrzymać dopłatę do zbóż - wynika z informacji przekazanych na środowym webinarium zorganizowanym przez ARiMR przez Jolantę Dobiesz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji.

O ile oczywiście uda się to ziarno sprzedać do 15 lipca, a fakturę potwierdzającą tę transakcję dołączyć do wniosku o dopłaty do końca bieżącego miesiąca.

Małe żniwa już trwają, rzepaki też już czekają na kombajn 

- Jak donoszą portale rolnicze rozpoczęły się już, zwłaszcza w woj. dolnośląskim małe żniwa, czyli koszony jest jęczmień. Nie wiemy, czy rolnicy przed 15 lipca rozpoczną zbiory rzepaku i rzepiku, bo te zbiory są prawie natychmiast po zbiorach jęczmienia. Pewnie dużo zależy od pogody czy rolnicy zdążą zebrać i sprzedać rzepak i rzepik i dołączyć te faktury do wniosku o dopłaty. Ale warto pamiętać, że jeżeli rolnik już złożył do nas wniosek o pomoc do zbóż, a widzi, że ma szansę na sprzedaż gatunków objętych pomocą, jak najbardziej powinien sprzedawać i dołączać kolejne faktury do złożonego wcześniej wniosku - poinformowała Jolanta Dobiesz.

Jaka stawka dopłaty za jęczmień i rzepak?

Przypomnijmy, stawka pomocy w przypadku jęczmienia to:

  • 1125 zł / ha powierzchni upraw położonych w woj. lubelskim i podkarpackim
  • 1035 zł / ha powierzchni upraw położonych w woj. małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i podlaskim
  • 900 zł / ha powierzchni upraw położonych w pozostałych województwach.

Stawka pomocy w przypadku rzepaku i rzepiku to:

  • 1750 zł / ha powierzchni upraw położonych w woj. lubelskim i podkarpackim
  • 1610 zł / ha powierzchni upraw położonych w woj. małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i podlaskim
  • 1400 zł / ha powierzchni upraw położonych w pozostałych województwach.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy, którzy: ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy; w 2022 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem); posiadają numer identyfikacyjny i wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. A w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka, który będzie mieć więcej czasu na przesłanie dokumentów – do 10 września 2023 r. Dofinansowanie nie przysługuje natomiast rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha.

Aby otrzymać pomoc, trzeba sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku jest poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.

Transakcja sprzedaży musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

Wysokość pomocy, którą można otrzymać, w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku, nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika 4,5 (dla jęczmienia lub pszenżyta) lub 3,5 (dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku). W przypadku kukurydzy algorytm jest podobny, a wsparcie nie może być wyższe od iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową, oraz iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7.

Czy pieniędzy pomocowych starczy dla wszystkich?

Jak poinformowała dyr. Dobiesz, łączna kwota środków finansowych na omawianą pomoc zbożową wynosi 800,19 mln zł. 

W przypadku gdy naliczona kwota pomocy przekroczy kopertę finansową, pomoc będzie udzielana według kolejności zgłaszania wniosków do wysokości sumy kwoty środków (I transza 276 491 700,00 i II transza 523 698 615,00).

- Ale mamy zapewnienie ze strony ministra Telusa, że gdyby tych środków zabrakło, rolnicy nie zostaną pozbawieni pomocy. Otrzymają pomoc ze środków krajowych - zaznaczyła dyr. Dobiesz.

Według danych na 5 lipca, rolnicy złożyli dotychczas 90 908 wniosków o pomoc zbożową (o przyznanie wsparcia producentom kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku), najwięcej z województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

- Zachęcam, aby rolnicy jak najszybciej składali wnioski, nawet z zamiarem późniejszego dołączenia faktur. Istotne jest, aby był złożony sam wniosek - dodała dyr. Dobiesz.

Wnioski o to wsparcie można składać wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Na złożenie wniosku jest czas do 31 lipca br. Agencja ma natomiast obowiązek do 15 września wydać decyzję w sprawie przyznania pomocy.