Problemowi sprzedaży maszyn rolniczych i części do nich posłowie poświęcili dużo uwagi.

Najpierw miał obowiązywać zapis, że zakaz handlu nie dotyczy sklepów z tymi artykułami. Jednak posłowie uznali, że takie sformułowanie może okazać się nie dość „szczelne” – i dodano określenie „wyłącznie” – i możliwość handlu będzie dotyczyła tylko placówek nie handlujących innymi artykułami.

Posłowie KP PiS zaproponowali jeszcze jedną przyjętą przez Sejm poprawkę -  zakaz handlu nie będzie też obowiązywał:

- w piekarniach, cukierniach i lodziarniach;

-  na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;

- w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt powyższym, w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;

- w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Zgodnie z ustawą, zakaz handlu nie dotyczy też m.in.:

- zakładów leczniczych dla zwierząt;

- placówek handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportoworekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

- w przypadku handlu towarami z automatów;

- w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i poz. 60).