Posłowie Nowoczesnej przedstawili własny projekt ustawy dotyczącej handlu w niedzielę.

„Ustawa stanowi alternatywę dla obywatelskiego projektu ustawy ograniczającej handel w niedzielę (druk sejmowy nr 870) oraz poselskich poprawek do niej ograniczających zakaz do dwóch niedziel w miesiącu” – poddano w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, że prace nad uregulowaniem ograniczającym niedzielny handel są na ukończeniu.

Więcej: Ograniczenie handlu w niedzielę od 1 stycznia?

Posłowie Nowoczesnej mają inny pomysł na rozwiązanie problemu.

„Niniejsza propozycja pozwala osiągnąć cel zakładany przez autorów projektu obywatelskiego oraz poprawek (tj. zagwarantowanie osobom zatrudnionym w handlu przynajmniej dwóch wolnych niedziel w ciągu miesiąca, co zgodnie z postulatami strony społecznej miałoby pozytywny wpływ na ich życie prywatne i rodzinne), nie wywołując jednak jego negatywnych skutków” - przekonują. Jak podają, ich „propozycja umożliwia placówkom handlowym prowadzenie działalności handlowej we wszystkie dni tygodnia przy jednoczesnym zobowiązaniu ich do zapewnienia pracownikom możliwości wypoczynku w przynajmniej dwie niedziele miesiąca (jest to możliwe z pomocą odpowiedniego planowania grafiku pracy poszczególnych pracowników). Nie wymusza więc zamknięcia lokali handlowych oraz nie zakazuje pracy w niedzielę osobom godzącym się na nią z powodu preferencji osobistych. Nie jest też próbą paternalistycznej ingerencji państwa w prywatne decyzje konsumentów dotyczące preferowanego dnia zakupów – obywatele mający potrzebę zrobienia zakupów w niedziele wciąż będą mogli to zrobić. Osiąga więc cele zakładane przez projekt obywatelski z poprawkami, ale bez jego negatywnych konsekwencji ubocznych”.

Projekt 17 października został złożony w Sejmie i następnego dnia skierowany do zaopiniowania w Biurze Legislacyjnym i Biurze Analiz Sejmowych.