Rolnicy odbierają pisma wyjaśniające, że dopłaty otrzymają w maju albo czerwcu.

- Mój ojciec otrzymał pismo, że na dopłaty poczeka do maja – mówi nam czytelnik. - Zarówno „Farmer” jak i agencja informowaliście, że młodzi rolnicy otrzymają dopłaty na przełomie lutego i marca. Chciałbym powiedzieć, że tak ja, jak i moi znajomi ,,młodzi rolnicy'' również otrzymaliśmy to pismo. Więc wygląda na to, że pieniądze się skończyły. Może byście byli w stanie dowiedzieć się czegoś więcej i poinformować rolników w swoim serwisie, bo nikt nic nie wie, agencja milczy, na jej stronie są tylko ogólniki o zaniedbaniach poprzedniej ekipy, a nic o stanie faktycznym wypłaty dopłat. Może bylibyście w stanie podać jakieś szczegóły?

Poprosiliśmy w ARiMR o wyjaśnienie sytuacji. I oto co wiemy: „Tego typu pisma są standardowo wysyłane do wszystkich rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich w danym roku (w tym konkretnym przypadku w 2015 r.), a do 1 marca roku następnego (w tym przypadku 2016 r.), nie została wydana decyzja przyznająca im takie dopłaty. Pismo to nie oznacza, że skończyły się pieniądze, tylko informuje o tym, że ostateczny termin na wydanie decyzji w sprawie przyznania dopłat został wydłużony, w tym konkretnym przypadku do 10 maja 2016 r. Decyzja w sprawie przyznania dopłat może zostać wydana oczywiście wcześniej, jest to uzależnione od zakończenia wszystkich kontroli. Jednocześnie informujemy, że Agencja zgodnie z zapowiedziami rozpoczęła wypłatę płatności dla młodych rolników. Płatności te są sukcesywnie wypłacane po zakończeniu weryfikacji warunków przyznania płatności, o które ubiega się rolnik.”

Tyle agencja.

Dodajmy jeszcze, że stan dopłat można na bieżąco śledzić na stronie internetowej agencji.

„Dotychczas Agencja wypłaciła łącznie 7,11 mld złotych” – taką informację zamieszczono aktualnie. 4,43 mld złotych z tej kwoty przypada na płatności przekazywane od 1 grudnia, pozostałe pieniądze wypłacono tytułem zaliczek.

Zgodnie z zapowiedziami z końca stycznia, do końca lutego stan przekazanych rolnikom dopłat powinien wynosić 4,5 mld zł. Na koniec marca miał wzrosnąć o kolejne 3 mld zł.

„Ogółem do końca lutego płatności otrzyma 850 tys. rolników na łączną kwotę 7,433 mld zł, co stanowi 51,3% całkowitej koperty finansowej” – zapowiadano w podanym w styczniu harmonogramie płatności bezpośrednich. Jak z tego wynika, wciąż nie spełniono tych zapowiedzi, pomimo że minęła już nawet pierwsza dekada marca. A przecież w marcu miało być przekazane rekordowo dużo pieniędzy – trudno mieć nadzieję na to zapowiadane przyspieszenie, skoro wciąż „nie dogoniono” nawet stanu planowanego na luty.

Ot, taki standard…

Dodajmy jeszcze, że - jak zapewnia agencja - wnioski spersonalizowane o przyznanie płatności na rok 2016, trafiają do rolników zgodnie z założeniami. Wg stanu na dzień 09.03.2016 r. do rolników zostało wysłanych 1 083 929 pakietów, co stanowi 80,4 % ogólnej liczby planowanych do wysłania wniosków, a do wysłania pozostało jeszcze 263 891 takich pakietów. Wysyłka realizowana jest sukcesywnie, a ostatnie wnioski zostaną wysłane do rolników do dnia 11-03-2016 r. – czyli zgodnie z umową. 

Dołącz do dyskusji na forum Farmera. Wszystko o dopłatach TUTAJ