Po sejmowym wystąpieniu wiceminister pracy Elżbiety Seredyn, w którym zapewniała o szybkim zakończeniu prac nad nowelizacją przepisów uniemożliwiających rolnikom pozostanie w KRUS i otrzymywanie zasiłku opiekuńczego, zapytaliśmy w MPiPS, na jakim etapie są prace nad projektem ustawy pozwalającej rolnikowi otrzymywać zasiłek opiekuńczy. Czy aby na pewno jest tak, jak informowała w Sejmie wiceminister Elżbieta Seredyn?

W jakim kierunku poszły prace, jakie rozwiązanie jest przygotowane i czy to z druku 3588 ma szanse na wejście w życie 1 października? Skąd ta informacja pani wiceminister, przedstawiona w Sejmie? Czy do projektu poselskiego z druku 3588 jest opinia rządu?

Przypomnijmy, że wiceminister informowała o projekcie ustawy, jako o procedowanym, chociaż był już wówczas wycofany, a nowy zakładał inne rozwiązania niż proponowane wcześniej.

Odpowiedź jest lakoniczna:

„Projekt ustawy zawarty w druku sejmowym nr 3588 w dniu 30 czerwca 2015 r. został skierowany do czytania w komisjach sejmowych. Projekt ten stanowi inicjatywę poselską, zatem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie jest właściwe w zakresie prowadzenia prac legislacyjnych nad tym projektem.

Niemniej informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej popiera intencję rozwiązań wynikających ze wskazanego projektu.”

Dobre i tyle, choć dziwne, że tylko nie utrudniania i nie dezinformowania można oczekiwać w tym względzie od rządu.

Dodajmy, że 21 lipca sejmowe Komisje Rolnictwa i Rozwoju oraz Wsi Polityki Społecznej i Rodziny przyjęły sprawozdanie, rekomendując Sejmowi przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 3588). Projekt dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych - dokonanie wyboru ubezpieczenia w okresie pobierania świadczeń - w ZUS lub w KRUS lub umożliwiających rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym już świadczenia.

Ustawa ma wejść w życie 1 października 2015 r.