Najważniejsze problemy, znajdujące się w zainteresowaniu posłów, będą analizowane w stale działających podkomisjach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Już działają w niej dwie podkomisje: do spraw spółdzielczości i monitorowania Wspólnej Polityki Rolnej.

10 lutego rozpoczęły pracę trzy nowe podkomisje.

Podkomisja stała do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich

Ardanowski Jan Krzysztof   /PiS/  -  przewodniczący

Dolata Zbigniew   /PiS/

Gołojuch Kazimierz   /PiS/

Hennig-Kloska Paulina   /N/

Korzeniowski Leszek   /PO/

Olszówka Piotr   /PiS/

Polak Piotr   /PiS/

Sachajko Jarosław   /Kukiz15/

Sawicki Marek   /PSL/

 

Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności

Ardanowski Jan Krzysztof   /PiS/

Hałas Teresa   /PiS/

Kwitek Marek   /PiS/

Lieder Ewa   /N/

Miazga Mieczysław   /PiS/

Niedziela Dorota   /PO/  -  przewodniczący

Romecki Stefan   /Kukiz15/

Sawicki Marek   /PSL/

Szulowski Krzysztof   /PiS/

 

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

Dolata Zbigniew   /PiS/

Duda Jan   /PiS/

Giżyński Szymon   /PiS/

Hałas Teresa   /PiS/

Kaczmarczyk Norbert   /Kukiz15/

Lieder Ewa   /N/

Niedziela Dorota   /PO/  -  przewodniczący

Sawicki Marek   /PSL/

Szulowski Krzysztof   /PiS/