Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców została już przegłosowana przez Sejm i czeka na rozpatrzenie w Senacie. Wszystko wskazuje na to, że przewidziane nowelą zmiany wejdą w życie od stycznia 2022 r. – informuje portal podatki.biz.

Nowa ustawa wprowadza zmiany w trybie przyznawania przez urzędy wojewódzkie pozwolenia na pracę i pobyt czasowy. Pracownik z zagranicy posiadający już zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w przypadku zmiany pracodawcy lub zleceniodawcy będzie mógł wystąpić jedynie o zmianę zezwolenia. Tymczasem obecnie musi się on starać o udzielenie nowego zezwolenia na pobyt.

Procedowana nowelizacja wydłuża też okres pozwolenia na pracę, przyznawanego na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy przez pracodawcę. Cudzoziemiec mógłby więc pracować przez 24 miesiące, a obecnie jest to jedynie 6 miesięcy. Zniesiony ma być z tej okazji obowiązujący teraz 12-miesięczny okres rozliczeniowy.