Podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Beata Czajka, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziała, że analizuje się zmianę definicji osoby bezrobotnej i "rejestrację w powiatowych urzędach pracy jako osób bezrobotnych rolników, czyli posiadaczy gospodarstw rolnych o powierzchni nie przekraczającej 5 ha przeliczeniowych".

Czy trwają prace nad zmianą definicji rolnika? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

Czy równocześnie trwają prace np. nad zmianą definicji rolnika na potrzeby KRUS? Kiedy będzie projekt zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ustawy o gospodarstwie rolnym, zapowiadany przez wiceministra Zbigniewa Babalskiego? Czy będą wprowadzone zapowiadane kategorie gospodarstw?

Przypomnijmy, że wiceminister zapowiadał to ponad dwa miesiące temu:

Gospodarstwo gospodarstwu nierówne - będą kategorie?

Jak wynika z odpowiedzi, ministerstwo nic nie wie na temat prowadzonej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizy zmiany definicji osoby bezrobotnej, a wciąż pracuje nad przedstawionym ponad trzy miesiące temu projektem ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

„Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają zaawansowane prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych ustaw.  Projekt ustawy w dniu 8 listopada 2017 r. skierowany  został do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Obecnie analizowane są uwagi oraz propozycje zmian zgłoszone podczas wskazanych uzgodnień. Przewiduje się, że projekt ten powinien zostać uchwalony w kwietniu 2018 r. Stąd też prace nad założeniami do projektu ustawy o gospodarstwie rolnym nie zostały jeszcze podjęte i trudno jest określić dokładny termin wejścia w życie takiej ustawy."

Więcej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

Sprzedaż ziemi będzie nieco swobodniejsza

Uwagi do tego projektu miały wpłynąć do końca listopada ubiegłego roku.

Powstanie ustawy o gospodarstwie rolnym minister Jurgiel zapowiadał w listopadzie.

Więcej: Jurgiel planuje stworzyć kodeks rolniczy