22 stycznia Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o zorganizowaniu drugiego spotkania poświęconego zasadom oceny kryteriów ofert w przetargach ograniczonych dla rolników na dzierżawę ziemi rolnej znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Jakie zmiany  zasad oceny kryteriów ofert w przetargach ograniczonych dla rolników na dzierżawę ziemi rolnej znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa przygotował KOWR? – zapytaliśmy.

Jak poinformował KOWR, „Od stycznia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają konsultacje społeczne w sprawie omówienia zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wprowadzonych Zarządzeniem nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017 r. Dyrektora Generalnego KOWR. W konsultacjach uczestniczą przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrali i Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz innych organizacji rolniczych działających na terenie kraju. Po zakończeniu tych konsultacji zostaną wprowadzone ewentualne zmiany do Zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR i wówczas będziemy mogli precyzyjnie odpowiedzieć na Pani pytania dotyczące zasad związanych z organizacją przetargów ofert pisemnych na dzierżawę państwowych gruntów.”

Co jest konsultowane? – chcieliśmy wiedzieć i poprosiliśmy o nadesłanie projektu, który będzie konsultowany. Nic z tego.

„Konsultacje dotyczą zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wprowadzonych Zarządzeniem nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017 r. Dyrektora Generalnego KOWR. Po zakończeniu tych konsultacji zostaną wprowadzone ewentualne zmiany do Zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR. O terminie zakończenia konsultacji społecznych zadecyduje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – odpowiada KOWR.

Drążyliśmy dalej. A co jest konsultowane? Rozumiem, że nie kryteria, a ich ocena. Jakie ewentualne zmiany są konsultowane? Jakiś projekt jest konsultowany - czy konsultacje polegają na wysłuchaniu postulatów? – pytałam.

Wyjaśniło się tylko tyle: „Przedmiotem konsultacji podczas spotkań są zarówno kryteria oceny ofert, jak i ich punktacja. Konsultacje polegają na przeanalizowaniu propozycji uczestników spotkań i wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań” – zapewnił Wojciech Adamczyk, p.o. rzecznika prasowego KOWR.

I pozostawił kolejne pytania bez odpowiedzi:

<A co to za konsultacje, skoro nie wiadomo, co jest konsultowane? Raz pisze Pan, że konsultacje dotyczą "zasad oceny kryteriów ofert", za chwilę, że konsultowane są "zarówno kryteria oceny ofert, jak i ich punktacja". Nie ma żadnych propozycji, a tylko słuchani są uczestnicy spotkań? To kto dostępuje zaszczytu bycia wysłuchanym? Poproszę listę uczestników konsultacji (odbytych i planowanych) i informację, jak długo potrwają te konsultacje. Na jakiej podstawie prawnej powstaje zarządzenie?>

Nie ma odpowiedzi. Zostaliśmy zatem bez informacji – nie wiemy ani o uczestnikach konsultacji, ani o ich przedmiocie, ani o podstawach prawnych upoważniających do wprowadzenia zarządzeniem prezesa KOWR zasad rozdysponowywania państwowej ziemi.

Czy taki tryb „konsultacji” jest normalny? Po spotkaniu z 22 stycznia ministerstwo podało, że minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, sekretarz stanu Zbigniew Babalski oraz dyrektor KOWR Witold Strobel spotkali się z przedstawicielami izb rolniczych i NSZZ Solidarność RI z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego, a „Omówione zostały zasady oceny kryteriów przedstawione przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Zatem należy mniemać, że KOWR dysponuje projektem. Najwyraźniej jednak jest on tajny. Ministerstwo podało po tym spotkaniu, że „propozycje zostaną niezwłocznie przesłane do wszystkich zainteresowanych stron w 16. województwach z prośbą o opinię”.

Już cztery dni później MRiRW podało jednak kolejną informację o trzecim, ostatnim spotkaniu – kończącym konsultacje i uwieczniło taką wypowiedź ministra:

„– W wypracowywaniu zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej powinni uczestniczyć rolnicy – powiedział dziś minister Krzysztof Jurgiel”.

Był piątek 26 stycznia, a MRiRW ogłosiło: „Po dzisiejszym  spotkaniu  zostanie opracowany końcowy dokument, dlatego minister Jurgiel prosił o pilne zgłaszanie ewentualnych uwag do poniedziałku”.

31 stycznia KRIR (na zdjęciu ze spotkania widać prezesa KRIR za stołem prezydialnym obok reprezentantów MRiRW i KOWR) na swojej stronie internetowej opublikowała natomiast taką informację – jedyną po „konsultacjach”: „W nawiązaniu do ustaleń ze spotkań, które w ostatnim czasie odbyły się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale Ministra Pana Krzysztofa Jurgiela dotyczących uzgodnień stosowanych przy dzierżawie ziemi i zgłaszanych postulatów, aby oferty pisemne nie były składane u notariuszy, dnia 30 stycznia 2018 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora Generalnego KOWR Pana Witolda Strobla w sprawie rezygnacji składania ofert pisemnych w kancelariach notarialnych, a powrotem do składania ofert w biurach KOWR. Składanie ofert pisemnych w kancelariach notarialnych komplikuje i powoduje dodatkowe koszty dla rolników.’

Czy to jedyny problem, jaki był dyskutowany?

Trudno zgłaszać uwagi do czegoś, czego nie opublikowano, ale zapewne lada dzień dowiemy się, jakie zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej wypracowywano z udziałem rolników – bo jakżeż inaczej mogłyby one powstać?