Najniższy kurs we wrześniu odnotowano 21. tego miesiąca: 4,1866 zł, od tego dnia rósł już do końca miesiąca, aby ostatniego dnia osiągnąć wielkość maksymalną.

Średnia z miesiąca wyniosła 4,2176, była zatem niższa niż ostatniego dnia.

Przypomnijmy, że od tego roku do dopłat można wziąć kurs z całego września albo ostatniego dnia tego miesiąca. MRiRW informowało, że przyjmowany do dopłat kurs euro poznamy w październiku:„Decyzja o tym, który kurs zostanie przyjęty w odniesieniu do kampanii roku 2015 zostanie podjęta, gdy kursy te będą już znane i możliwe będzie ich porównanie i ocena, tj. na początku października br.”

Nie wykluczano też podania szacunkowych stawek dopłat w PLN bezpośrednio po ustaleniu kursu wymiany stosowanego do przeliczania kwot płatności na walutę krajową.

Czekamy zatem na stosowne decyzje i rozporządzenie.

Planowane stawki dopłat omawialiśmy wielokrotnie.