Limit zwrotu na 1 ha ustalono też bez zmian, w wysokości 86 zł.

Na rok 2017 zaplanowano z tego tytułu zwrot 860 mln zł.

2 proc. – czyli 17,2 mln zł to koszty realizacji płatności. Zaplanowano, że o zwrot będą się domagać rolnicy uprawiający 10 mln ha.

W 2016 r. wojewodowie złożyli zapotrzebowanie na ten cel na kwotę 891,7 mln zł.