Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwraca uwagę, że zachowanie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na ubiegłorocznym poziomie, wcale nie oznacza takich samych jak w 2019r. korzyści dla rolnika.


Owszem, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. ustala stawkę za 1 litr oleju na 1zł. Jednak obwieszenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020r. podnosi opłaty paliwowe m.in. dla olejów napędowych o kodzie CN 27101943 lub CN 27102011, dla których rolnikom przysługuje zwrot podatku akcyzowego.


Jak argumentuje KRIR powołując się na ekspertów z branży, opłata paliwowa stanowi obecnie 2,6 proc. detalicznej ceny benzyny i 5,8 proc. ceny oleju napędowego. Z punktu widzenia rolników - wzrost opłaty paliwowej przekłada się na podwyżki cen oleju napędowego na stacjach paliw. W praktyce oznacza to, że rolnik w 2020 r. otrzyma realnie niższy zwrot akcyzy.


Z tego powodu zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o nowelizację w/w rozporządzenia i zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – proporcjonalnie do wzrostu opłaty paliwowej.